• 04 July

  Μη νόμιμη η Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων

  Ως μη νόμιμη χαρακτηρίζει η Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων την Εγκύκλιο 28/2017 του ΕΦΚΑ «Ένταξη στον ΕΦΚΑ των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-Τομέα Τ.Α.Ν.". Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο Έμμισθοι Δικηγόροι ,η εγκύκλιος, «είναι κόντρα στο Νόμο, ειδικώς επί της εισφοράς πρόνοιας». Ειδικότερα «η εγκύκλιος παραβιάζει ευθέως τόσον το γράμμα όσον και το πνεύμα του Νόμου. Και τούτο διττώς, καθόσον ήδη από το πρώτο εδάφιο της διατάξεως ο Νομοθέτης διατήρησε την υποχρέωση συμμετοχής των εργοδοτών στην εισφορά πρόνοιας, όπου υπήρχε, για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, κάτι που επανέλαβε με το προτελευταίο εδάφιο της διάταξης, όπου ρητώς όρισε ότι για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας. Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι οι παλαιοί ασφαλισμένοι έμμισθοι δικηγόροι θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν την παλαιά εισφορά πρόνοιας 332,76 ευρώ ετησίως (2/3 εργοδότης και 1/3 ο εργοδότης)».

 • 04 July

  Αναστολή Επαγγέλματος

  Ένα συνηθισμένο παράπονο για τους δικηγόρους είναι ότι δεν νοιάζονται για την υπόθεση του πελάτη τους και ότι πολύ συχνά, δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα σε αυτό που θέλει ο πελάτης, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Ποιός είναι όμως ο εύλογος χρόνος για να απαντήσει ένας δικηγόρος στο αίτημα ή το ερώτημα του πελάτη; Ένας συνήγορος από το Ιλινόις των ΗΠΑ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του και τιμωρήθηκε με τριμηνιαία αναστολή της άδειας του, λόγω της αδιαφορίας προς τους εντολείς του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο δικηγόρος, δεν κατάφερε όχι μόνο να απαντήσει τηλεφωνικά στους πελάτες του πριν από το δικαστήριο, αλλά σε δύο περιπτώσεις, δεν κατάφερε να τους εκπροσωπήσει δικαστικά παρότι είχε πληρωθεί πριν με επιταγή. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πελάτες ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησαν να βρουν τον πληρεξούσιό τους περισσότερες από 20 φορές, μάλιστα έφτασαν μέχρι στο σημείο να έρθουν σε επαφή με το δικαστήριο για να μεταφέρει αυτό ένα μήνυμα στον δικηγόρο, το οποίο όμως παρέμεινε κι αυτό αναπάντητο. Στον δικηγόρο επιβλήθηκε από την πειθαρχική επιτροπή ακροάσεων 3μηνη αναστολή από τα καθήκοντά του ενώ διατάχθηκε επίσης να επιστρέψει τα χρήματα στους πελάτες του που τον κατήγγειλαν για αδιαφορία. Ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο ένας δικηγόρος πρέπει να απαντήσει στο τηλεφώνημα ενός πελάτη, υπάρχουν πρότυπα δεοντολογίας που προβλέπουν ότι ο πληρεξούσιος που έχει συμφωνήσει να εκπροσωπήσει έναν πελάτη, πρέπει στην πραγματικότητα να κάνει τη δουλειά του για να εξασφαλίσει το συμφέρον του εντολέα του. Εάν ο δικηγόρος δεν ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στην υπόθεση του ή αν τον κοροϊδεύει με χονδροειδή ψέματα, όπως φαίνεται να συνέβη σε αυτή την περίπτωση, τότε μπορεί να χάσει την άδειά του. Εάν έχετε λοιπόν δικηγόρο που δεν σας απαντά, μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτόν και να αποκτήσετε νέο δικηγόρο. Οι δικηγόροι πρέπει να είναι στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών. Δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι θα κερδίσουν την υπόθεσή σας, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσα σε μια μέρα ή δύο και φυσικά δεν θα πρέπει ποτέ να χάσουν την ημερομηνία του δικαστηρίου.

 • 04 July

  Διαγωνισμός υπηρεσία ασύλου

  Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι καταστάσεις των δικηγόρων υποψηφίων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ΚΥΑ 12205/16.8.2016 «Παροχή Νομικής Συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία και οι οποίοι θα συμμετέχουν στη γραπτή διαγωνιστική διαδικασία για τη σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων. Ο αριθμός των δικηγόρων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είναι δέκα (10) ενώ τριανταεπτά (37) δικηγόροι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. Η γραπτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2017, ώρα 17.00-19.00 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χίο.