Ο Προϋπολογισμός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που συνεδρίασε στα γραφεία του, την 15η Μαΐου 2017, αποφάσισε μεταξύ άλλων την οριστικοποίηση προϋπολογισμού ΔΣΑ για το 2017. Το ΔΣ του ΔΣΑ, με ομόφωνη απόφασή του οριστικοποίησε τα μεγέθη του προϋπολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2017 σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασής του της 28ης /2/2017, αφού έλαβε υπόψη του το ύψος των ετήσιων εισφορών των Δικηγόρων κατά το τρέχον έτος. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου διαμορφώνονται ως εξής: Έσοδα: 6.416.870, Πάγια: 206.000, Δαπάνες: 6.791.300, Αποτέλεσμα (Έσοδα-Πάγια-Δαπάνες): - 580.430.